OM STYRELSEN

Styrelsen för Nakamakai 2019


Ordförande:
Therese Widegren

Vice Ordförande:
Katharina Sjölén

Kassör:
Pierre Bergsten

Sekreterare:
Gisela Andersson

Ledamot:
Carolina Perman

Ersättare:
Therese Stenberg

Ersättare:
Emma Hagberg