OM STYRELSEN

Vår styrelse består av

ordförande Melissa Nordström,

vice ordförande Katharina Hagberg,

sekreterare Pernilla Bruhn,

vice sekreterare Oliver Johansson,

kassör Daniel Bergqvist,

vice kassör Max Hovland Sund,

ledamot Joakim Karlsson,

ledamot Jennifer Rytkönen,

ledamot Jack Hägglund.