9/3 Årsmöte

Lördagen den tredje mars hade föreningen årsmöte!
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för konstruktiva diskussioner och ett trevligt årsmöte!